Faculty
Wentao Zhang Professor
 • Institute of Condensed Matter Physics
 • Condensed matter physics
 • Room 722, No. 5 Science Building
 • wentaozhang@sjtu.edu.cn
 • https://www.physics.sjtu.edu.cn/trarpes/

Education and work experience

• 2001-2005    USTC BS

• 2005-2010    Institute of Physics, CAS PhD

• 2010-2013    Lawrence Berkeley National Lab Postdoc

• 2013-2015    University of California at Berkeley Assistant Researcher

• 2015-2021    Shanghai Jiao Tong University Distinguished Researcher

• 2021-           Shanghai Jiao Tong University Distinguished Professor

Research Interests

• Ultrafast dynamics in quantum materials

• High-temperature superconductivity

• Time- and angle-resolved ARPES and ultrahigh resolution ARPES

https://www.physics.sjtu.edu.cn/trarpes/


 1. Yuanyuan Yang, Qisi Wang, Shaofeng Duan, Hongliang Wo, Chaozhi Huang, Shichong Wang, Lingxiao Gu, Dao Xiang, Dong Qian, Jun Zhao, and Wentao Zhang*, “Anomalous contribution to the nematic electronic states from the structural transition in FeSe revealed by time- and angle-resolved photoemission spectroscopy”, Physical Review Letters 128, 246401 (2022).

 2. Yuanyuan Yang, Qisi Wang, Shaofeng Duan, Hongliang Wo, Chaozhi Huang, Shichong Wang, Lingxiao Gu, Dong Qian, Jun Zhao, and Wentao Zhang*, “Unusual Band Splitting and Superconducting Gap Evolution with Sulfur Substitution in FeSe”, Chinese Physics Letters 39, 057302 (2022), Express Letter.

 3. Yunlong Li, Zhao Ran, Chaozhi Huang, Guanyong Wang, Peiyue Shen, Haili Huang, Chunqiang Xu, Yi Liu, Wenhe Jiao, Wenxiang Jiang, Jiayuan Hu, Gucheng Zhu, Chenhang Xu, Qi Lu, Guohua Wang, Qiang Jing, Shiyong Wang, Zhiwen Shi, Jinfeng Jia, Xiaofeng Xu, Wentao Zhang*, Weidong Luo*, and Dong Qian*, “Coexistence of Ferroelectriclike Polarization and Dirac-like Surface State in TaNiTe5”, Physical Review Letters 128, 106802 (2022).

 4. Shaofeng Duan, Yun Cheng, Wei Xia, Yuanyuan Yang, Fengfeng Qi, Tianwei Tang, Yanfeng Guo, Dong Qian, Dao Xiang*, Jie Zhang, and Wentao Zhang*, “Optical manipulation of electronic dimensionality in a quantum material”, Nature 595, 239 (2021).

 5. Tianwei Tang, Hongyuan Wang, Shaofeng Duan, Yuanyuan Yang, Chaozhi Huang, Yanfeng Guo, Dong Qian, Wentao Zhang*, “Non-Coulomb strong electron-hole binding in Ta2NiSe5 revealed by time- and angle-resolved photoemission spectroscopy”, Physical Review B 101, 235148 (2020).

 6. Yuanyuan Yang, Tianwei Tang, Shaofeng Duan, Chaocheng Zhou, Duxing Hao, Wentao Zhang*, “A time- and angle-resolved photoemission spectroscopy with probe photon energy up to 6.7 eV”, Review of Scientific Instruments 90, 063905 (2019).

 7. Hang Li, Shunye Gao, Shaofeng Duan, Yuanfeng Xu, Kejia Zhu, Shangjie Tian, Jiacheng Gao, Wenhui Fan, Zhicheng Rao, Jierui Huang, Jiajun Li, Dayu Yan, Zhengtai Liu, Wanling Liu, Yaobo Huang, Yuliang Li, Yi Liu, Guobin Zhang, Peng Zhang, Takeshi Kondo, Shik Shin, Hechang Lei, Youguo Shi, Wentao Zhang*, Hongming Weng*, Tian Qian*, Hong Ding, “Dirac Surface States in Intrinsic Magnetic Topological Insulators EuSn2As2 and MnBi2nTe3n+1”, Physical Review X 9, 041039 (2019).

 8. Wentao Zhang, Choongyu Hwang, Christopher L. Smallwood, Tristan L. Miller, Gregory Affeldt, Koshi Kurashima, Chris Jozwiak, Hiroshi Eisaki, Tadashi Adachi, Yoji Koike, Dung-Hai Lee, Alessandra Lanzara, “Ultrafast quenching of electron–boson interaction and superconducting gap in a cuprate superconductor”, Nature Communications 5, 4959 (2014).

 9. Wentao Zhang, Guodong Liu, Jianqiao Meng, Lin Zhao, Haiyun Liu, Xiaoli Dong, Wei Lu, J. S. Wen, Z. J. Xu, G. D. Gu, T. Sasagawa, Guiling Wang, Yong Zhu, Hongbo Zhang, Yong Zhou, Xiaoyang Wang, Zhongxian Zhao, Chuangtian Chen, Zuyan Xu, Xingjiang Zhou, “High Energy Dispersion Relations for the High Temperature Bi2Sr2CaCu2O8 Superconductor from Laser-Based Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy”, Physical Review Letters 101, 017002 (2008).

 10. Wentao Zhang, Guodong Liu, Lin Zhao, Haiyun Liu, Jianqiao Meng, Xiaoli Dong, Wei Lu, J. S. Wen, Z. J. Xu, G. D. Gu, T. Sasagawa, Guiling Wang, Yong Zhu, Hongbo Zhang, Yong Zhou, Xiaoyang Wang, Zhongxian Zhao, Chuangtian Chen, Zuyan Xu, Xingjiang Zhou, “Identification of a New Form of Electron Coupling in the Bi2Sr2CaCu2O8 Superconductor by Laser-Based Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy”, Physical Review Letters 100, 107002 (2008).

Shanghai Jiao Tong University
No.800 Dong Chuan Road, No.5 Physics building
Minhang District, Shanghai,
200240

沪交ICP备05010
© School of Physics and Astronomy Shanghai Jiao Tong University All rights reserved

WeChat Official Account