G H J L T W Y Z

郑君 副研究员

研究领域: 激光等离子体物理

激光等离子体楼304

86-21-34204629

jzheng@sjtu.edu.cn

朱鹏飞 副研究员

研究领域: 超快科学技术研究与应用

理科群楼2号楼410室

+86-21-34204629

flypeng@sjtu.edu.cn

邹晓 助理研究员

研究领域:

智能电网403

34208280

xiao_zou@sjtu.edu.cn