Faculty
Pengfei Zhu Associate Researcher
 • Institute of Laser Plasma Physics
 • Ultrafast science
 • 021-34204629
 • Room 410, No. 2 Science Building
 • flypeng@sjtu.edu.cn

• 2001.9-2005.7    B.Sc. in physics, Peking University, China.
• 2005.9-2011.5    Ph.D. in Optical Physics, Institute of Physics, Chinese Academy of Science.
• 2011.7-2013.9    Visiting scholar, Brookhaven National Laboratory.
• 2011.7-2014.6    PostDoc, Department of Physics, Shanghai Jiao Tong University.
• 2014.7-               Assistant Researcher, Department of Physics, Shanghai Jiao Tong University.


Research Interests:

Develop different ultrafast techniques to study:
• the evolution of laser-induced plasmas
• ultrafast structural dynamics  1. Qi Fengfeng, Ma Zhuoran, Zhao Lingrong, Cheng Yun, Jiang Wenxiang, Lu Chao, Jiang Tao, Qian Dong, Wang Zhe, Zhang Wentao, Zhu Pengfei, Zou Xiao, Wan Weishi, Xiang Dao, Zhang Jie, “Breaking 50 Femtosecond Resolution Barrier in MeV Ultrafast Electron Diffraction with a Double Bend Achromat Compressor”, Physical Review Letters, 124,134803(2020)

 2. Zhao Lingrong, Wang Zhe, Lu Chao, Wang Rui, Hu Cheng, Wang Peng, Qi Jia, Jiang Tao, Liu Shengguang, Ma Zhuoran, Qi Fengfeng, Zhu Pengfei, Cheng Ya, Shi Zhiwen, Shi Yanchao, Song Wei, Zhu Xiaoxin, Shi Jiaru, Wang Yingxin, Yan Lixin, Zhu Liguo, Xiang Dao, Zhang Jie, “Terahertz Streaking of Few-Femtosecond Relativistic Electron Beams”, Physical Review X, 8,021061 (2018)

 3. Chen Long, Li Runze, Chen Jie, Zhu Pengfei, Liu Feng, Cao Jianming, Sheng Zhengming, Zhang Jie, “Mapping transient electric fields with picosecond electron bunches”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,112, 14479 (2015)

 4. Pengfei Zhu, Y. Zhu, Y. Hidaka, L. Wu, J. Cao, H. Berger, J. Geck, R. Kraus, S. Pjerov, Y. Shen, R. I. Tobey, J. P. Hill and X. J. Wang, “Femtosecond time-resolved MeV electron diffraction”, New J Phys, 17,063004 (2015).

 5. Pengfei Zhu, Jie Chen, Runze Li, Long Chen, Jianming Cao, Zhengming Sheng, Jie Zhang, “Laser-induced short-range disorder in aluminum revealed by ultrafast electron diffuse scattering”, Appl. Phys. Lett., 103, 231914 (2013).

 6. Pengfei Zhu, J. Cao, Y. Zhu, J. Geck Y. Hidaka, S. Pjerov, T. Ritschel, H. Berger, Y. Shen, R. Tobey, J. P. Hill, X. J. Wang, “Dynamic separation of electron excitation and lattice heating during the photoinduced melting of the periodic lattice distortion in 2H-TaSe”, Appl. Phys. Lett., 103 071914 (2013).

Shanghai Jiao Tong University
No.800 Dong Chuan Road, No.5 Physics building
Minhang District, Shanghai,
200240

沪交ICP备05010
© School of Physics and Astronomy Shanghai Jiao Tong University All rights reserved

WeChat Official Account